Εκτυπωτές ArtisJet UV

Εκτυπωτές ArtisJet UV – Εκτύπωση σε μικρές διαστάσεις για εκτύπωση επίπεδων υλικών