Εχω μερικά μπουντούζια 10mm. Ποια μπουντουζιέρα να πάρω για να τα δουλέψω;

Το κάθε μπουντούζι είναι κατασκευασμένο για να πρεσαριστεί με συγκεκριμένο καλούπι το οποίο τοποθετείται σε συγκεκριμένη μπουντουζιέρα.
Το κάθε μπουντούζι έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και καμπυλώσεις, τόσο στο αρσενικό όσο και στο θηλυκό του κομμάτι.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα μπουντούζια μας και να τα δουλέψουμε σε άλλη μπουντουζιέρα.
Υπάρχει ελάχιστη περίπτωση να δουλευτούνε σωστά σε άλλη μπουντουζιέρα.