Μαχαιράκι για κοπή plexiglass

Μαχαιράκι για κοπή plexiglass