Μηχανήματα και εργαλεία για θερμική διαμόρφωση και λύγισμα φύλλων ακρυλικού plexiglass