αποστάτες-διάμετροι

διαστάσεις αποστάτη

διαστάσεις αποστάτη