Βάση στήριξης λάμπας Laser Type-B

Βάση στήριξης λάμπας Laser Type-B

Βάση στήριξης λάμπας Laser Type-B