Βάση στήριξης λάμπας Laser Type-A

Βάση στήριξης λάμπας Laser Type-A

Βάση στήριξης λάμπας Laser Type-A