σιλικονούχο_πατάκι_πρέσσας_40x50

Σιλικονούχο πατάκι για πρέσσα θερμομεταφοράς 40x50

Σιλικονούχο πατάκι για πρέσσα θερμομεταφοράς 40×50