βάση για άκαυστη ταινία θερμομεταφοράς

βάση για άκαυστη ταινία θερμομεταφοράς

βάση για άκαυστη ταινία θερμομεταφοράς