Μηχάνημα για κατασκευή σόκορα τρισδιάστατα γράμματα-4