Ειδικό αυτόματο μηχάνημα για θερμοκόλληση γεωμεμβράνης με θερμό αέρα.

Ειδικό αυτόματο μηχάνημα για θερμοκόλληση γεωμεμβράνης με θερμό αέρα.