Εξωτερική διάμετρος μπουντουζιού για χειροκίνητη μπουντουζιέρα HAND-1 starter KIT

Εξωτερική διάμετρος μπουντουζιού για χειροκίνητη μπουντουζιέρα HAND-1 starter KIT