Εσωτερική διάμετρος μπουντουζιού για χειροκίνητη μπουντουζιέρα HAND-1 starter KIT

Εσωτερική διάμετρος μπουντουζιού για χειροκίνητη μπουντουζιέρα HAND-1 starter KIT