Τι είναι το μήκος εστίασης ενός φακού laser (focus lens)

Το μήκος εστίασης ενός φακού laser είναι η απόσταση από τον φακό έως την επιφάνεια του υλικού χάραξης-κοπής.

Δείτε την επεξηγηματική φωτογραφία

τι είναι το μήκος εστίασης ενός laser
τι είναι το μήκος εστίασης ενός laser